Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

645 Menkul Kıymet Satış Karları

645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
 
A. Niteliği
 
Menkul kıymet satış kârlarının izlendiği hesaptır.
Portföyünde önemli tutarlarda menkul kıymet bulunduran işletmelerde menkul kıymet satış kâr veya zararlarının ayrı hesapta izlenmesini önemlilik ilkesi gereği yararlı olacağı durumlarda bu hesap kullanılır.
 
B.Bölümlenmesi
 
İhtiyaca göre menkul kıymet türüne göre bölümlenebilir.
 
C. İşleyişi
 
Menkul kıymetler satıldığında, satış değeri ile maliyet değeri arasındaki olumlu fark bu hesaba alacak yazılır.
 Hesap, dönem sonunda "690 Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
Örnek:
"110 Hisse Senetleri hesabında bulunan A şirketi hisse senetlerinin alış bedelleri tutarı 120.000 TL. dır. Söz konusu hisse senetleri 180.000 TL. ye peşin olarak satılmıştır.
Satış bedeli banka hesabına yatırılmıştır.
 
 
 
        /   / …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180.000,00
 
 
102 BANKALAR
 
 
 
 
 
 
 
 
110 HİSSE SENETLERİ
 
 
 
120.000,00
 
 
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
 
 
 60.000,00
 
 
 
 
 Tüm hesaplar için tıklayınız.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |