Background Image

Hangi üründe KDV oranı ne kadar?

 I- GİRİŞ

Günümüzde KDV oranlarında sık sık değişikliler yapılmaktadır. Yapılan bu değişiklikler bir çok sektörü, işletmeyi ve üreticileri etkilediği kadar, en çokta nihai tüketicileri etkilemektedir. Sonuçta KDV yansıtılan bir vergi olduğundan KDV'ye tabi ürünleri satın alan ve hizmetlerden yararlanan en son nihai tüketiciler bu vergiyi yüklenmektedirler. Durum böyle olunca da hangi ürünün KDV oranının yüzde kaç olduğunu bilmek büyük önem taşımaktadır.

Bakanlar Kurulu'nca KDV oranları belirlenirken bu ürün veya hizmetlerin isimlerinin tek tek sayılması yerine genel oranın (% 18) dışındaki ürünlerin bir çoğunda Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Fasıl ve Pozisyon numaralarından bahsedilerek % 1 ve % 8 KDV oranına tabi mal ve hizmetler sınıflandırılmaktadır. Bu ise hangi mal ve hizmetlere hangi KDV oranının uygulanacağı konusunda bir çok kere uygulayıcılar tarafından tereddüte düşülmesine neden olmakta ve hatta nihai tüketicilerce bilinebilmesini hemen hemen imkansız hale getirmektedir. Sayfalarca uzunluktaki neredeyse bir cilt kitap halinde yayınlanan Gümrük Tarife Cetvelinin herkes tarafından bilinmesini beklemekte olanaksızdır.

Bu çalışmanın amacı, çok fazla detaya girmeksizin genel hatlarıyla % 1, % 8 ve % 18 KDV oranına tabi olan mal ve hizmetleri açıklamaya çalışmaktan ibarettir. Bu yapılırken Bakanlar Kurulu'nun Kararı([1]) Ekindeki karardaki sistematiğe bağlı kalınmış ve Gümrük Tarife Cetveli fasıl ve pozisyonları belirtilen ürünler mümkün olduğunca tek tek sayılmak suretiyle açıklanmıştır. Yine de tereddüte düşülen hususlarda bahse konu kararın 2. maddesi gereğince karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.

II- GÜNCEL KDV ORANLARI

Bakanlar Kurulu'nun Kararı([2]) ile mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak güncel KDV oranları aşağıda açıklanmıştır.

A- GENEL ORAN: % 18 KDV ORANINA TABİ MAL VE HİZMETLER

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtildiği üzere aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağımız Karara ekli (I) ve (II) sayılı Listelerde yer alanların haricindeki diğer tüm mal teslimleri ile hizmet ifaları genel oran olan % 18 KDV' ye tabidir. Aşağıda genel oran haricindeki % 1 ve % 8 KDV'ye tabi mal ve hizmetler açıklanırken yeri geldikçe genel orana tabi mal ve hizmetler belirtilecektir.

B- % 1 KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ MAL VE HİZMETLER

1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,

2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre, (Bu ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 18 KDV oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.)

b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

3) Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),

4) Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

5) Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

6) 24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

Aşağıda da görüleceği gibi, taze sebze ve meyvelerin perakende olarak tüketicilere satışında KDV oranı % 8 dir.

7) Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

8) Gazete ve dergiler

(21.06.1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde % 18 KDV oranı uygulanır.)

9) Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, ( "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan ikinci el tabir edilen taşıtları ifade eder.)

"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde % 18 KDV oranı uygulanır.),

10) Penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

(Penetrasyon: Standart bir iğnenin belirli sıcaklık, yükleme ve zaman koşulları altında bir asfalt numunesi içerisine dikey olarak girdiği mesafenin ölçülmesi suretiyle, asfalt çimentosunun nisbi sertlik veya kıvamlılığını tayin eden deney.)

11) Net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

12) Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri.

13) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

14) Cenaze Hizmetleri.

C- % 8 KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ MAL VE HİZMETLER

1- Gıda Maddeleri

1) Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar (Bardo: aygır ve dişi eşeğin melezleridir), canlı Sığırlar, canlı domuzlar (Evcil ve yaban domuzları), canlı koyun ve keçiler, canlı kümes hayvanları (horozlar, tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler), tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu

2) Tüm yukarıda sayılan hayvanların (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş) etleri, sakatatları, et ve sakatatların yenilebilen un ve ezmeleri, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş et ve sakatatlar.

Ayrıca kurbağa bacağı, balina, yunus balıkları, domuz balıkları, sürüngenlerin (yılan ve kaplumbağa dahil) etleri ve yenilebilen sakatatları, deve eti, av hayvanlarının yenilebilen etleri, maymunlara ait etler.

3) Tüm canlı balıklar, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, kurutulmuş, salamura edilmiş, tütsülenmiş, kıyılmış balık etleri, kabuklu deniz hayvanları ve bunların etleri, yenilebilen unları, ezmeleri, pelletleri, balık karaciğerleri, yumurtalar ve nefisler. Yumuşakçalar. (Süs balıkları hariç. Bu tür balıkların teslimi % 18 KDV'ye tabidir.)

4) Tüm süt ve süt ürünleri, kaymak, krema, peynir, yoğurt, ayran, sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar, sürülerek yenilen süt ürünleri, ilave şeker, renklendirici ve meyve içeren tüm süt ürünleri,

5) Kuş ve Kümes hayvanlarının yumurtaları (Kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)

6) Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, sıvı halde, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)

Kurutulmuş yumurta ürünlerinden insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar % 18 KDV oranına tabidir.

7) Petek bal, süzme bal, arı sütü, polen

8) Kaplumbağa yumurtaları, salyangoz kabuğu unları

9) Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

10) Hindiba bitkisi ve kökleri, Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar, Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar çalılar (aşılı veya aşısız), mantar milesleri, ananas fidanı, sebze ve çilek fidesi.

11) Patates, domates, soğanlar, şalotlar, sarımsaklar,pırasalar ve diper soğanımsı sebzeler, Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar, broccoli, Brüksel lahanası, marul ve hindiba, Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler, Hıyarlar ve kornişonlar, Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz)(Fasulye, barbunya, bezelye bakla gibi sebzeler.) Enginarlar, Kuşkonmazlar, Patlıcanlar, Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç), mantarlar ve domalanlar, biber çeşitleri, ıspanak çeşitleri, kabaklar, yeşillikler (Bütün bu sebzelerin kurutulmuşları, konserveleri, karışımları, toz hale getirilmişleri) Manyok, ararot ,salep, yer elması ,tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze , soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya "pellet" şeklinde olsun olmasın); sagu özü

12) Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın) Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın), muz, Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango ve mangost (taze veya kurutulmuş): Turunçgiller (taze veya kurutulmuş): Üzümler (taze veya kurutulmuş): Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze): Elma, armut ve ayva (taze): Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze): diğer meyvalar`; konserveleri, karışımları, katkılıları, dondurulmuşları, reçelleri, kurutulmuşları, turunçgillerin ve kavun ve karpuzların kabukları

13) Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler:

14) Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)

15) Tüm baharat çeşitleri.

16) Buğday, arpa, çavdar, mahlut, yulaf, mısır çeşitleri, pirinç, kuş yemi

17) Tüm un çeşitleri

18) Malt, Nişastalar, buğday gluteni.

19) Sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları

20) Tüm hayvansal ve bitkisel yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

21) Hazırlanmış ve konserve edilmiş balıklar ve kabuklu hayvanlar ile yumuşakçalar.

22) Havyarlar ve havyar yerine kullanılan ürünler.

23) Hazırlanmış ve konserve edilmiş et, sakatat ve kan, etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları, et ve balık suları

24) Tüm şeker çeşitleri (Katı, sıvı veya şurup halinde olanlar ve ilave aroma ve renk verici maddeler katılanlar dahil)

Bu gruba cikletten, boğaz pastiline, çocuk şekerlemelerinden, lokuma, helvaya, kakao içermeyen şeker mamulleri, tatlılar, karamel, akide şekerleri, kısaca şekerli her türlü ürün ile diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz, saktoz ve fruktoz girmektedir.

25) Bütün kakao çeşitleri ve kakaodan imal edilmiş ürünler, her türlü çikolatalar, (Dondurulmuş, kırık, dane, toz, krem, yağ ve hamur halinde olanlar dahil)

26) Tüm makarna çeşitleri, bebek mamaları, pop cornlar, pirinç ve hububat patlakları, corn flakesler

27) Tüm bisküvi çeşitleri, gofret çeşitleri, gevrekler, kızartılmış ekmekler, zencefilli ekmek, kekler, pastalar, Bulgur, müsliler, malt hülasaları ve ürünleri

28) Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

29) Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın

30) Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastaları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin ya da içermesin)

31) Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)

32) Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

33) Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)

34) Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:

35) Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro organizmalar, hazırlanmış kabartma tozları:

36) Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal

37) Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

38) Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

39) Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar:

40) Sade gazozlar, meyveli gazozlar ve kolalı gazozlar ile üzüm şıraları

41) Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler (Ancak şarap sirkesinin KDV oranı % 18'dir.)

42) Zeytin küspesi(Pirina) ve zeytinyağı üretiminden arta kalan diğer atıklar

43) Normal ve rafine sofra tuzları.

2- Diğer Mal ve Hizmetler

1) Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya top haldeki tiftik, yün ve yapağı,

2) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

3) İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),

4) Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

5) Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç- Yataklarda KDV oranı % 18'dir),

6) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

7) Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

8) Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

9) Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

10) Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

11) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

12) 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

13) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

14) Kitap ve benzeri yayınlar (21.06.1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde % 18 KDV oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

15) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

16) Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

17) İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

18)Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

19) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,

20) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),

21) İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

22) Tıbbi cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ve "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

23) Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

24) Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç (Bu tür yerlerde KDV Oranı % 18 dir) olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç-Alkollü içeceklerde ve biralarda KDV oranı % 18 dir.),

25) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutan ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) 2008/13234 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı([3]) ile değişen şekli;

26)Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,

27) Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri

28) 2008/13234 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı([4]) ile daha önce % 18 KDV oranına tabi olan aşağıda sayılan tarım makine, alet ve edavatları da % 8 oranında KDV ye tabi tutulmuştur.

a) Tarıma ve bahçeciliğe ait olan sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar , Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik eievatörler ve konveyörler

b) Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilen Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler, Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar

Pulluklar, Diskli tırmıklar (diskorolar), Tırmıklar, skarifıkatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makineları

c) Ekim ve dikim makineları, Gübreleme makina ve cihazları,

Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil), Ot hazırlama makina ve cihazları, Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)

d) Biçer döverler, Diğer harman makina ve cihazları, Kök ve yumru sökme makineları, slaj makinesı, Orak makinaları (biçerler), Biçer toplarlar, Biçer bağlarlar

e) Pamuk hasat makinesı, Mısır hasat makinesı, Mısır toplama ve daneleme makineları, diğer hasat ve harman makina ve cihazları

f) Süt sağma makineları, Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar, Otomatik yalaklar, Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar, Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar

g) Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç), Hayvan kırkma makineları, Motokültörler, traktörler, tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmak römork ve yarı römorklar

III- SONUÇ

Bilindiği gibi, geçmiş tecrübelerde göstermiştir ki, vergi oranlarında yapılan azaltmalar toplanacak verginin de düşmesine neden olmamakta ve ters bir orantıyla bazen ve genellikle vergi hasılatının artmasına neden olmaktadır.

Yüksek vergi oranları kaçakçılığın ve kayıt dışının artmasına neden olmaktadır. Özellikle nihai tüketicileri ilgilendiren katma değer vergisinde yüksek oranlar, tüketicilerin satıcılarla KDV'nin fiyattan indirilmesi ve bunun karşılığında da fiş ve fatura istenilmediği şeklindeki pazarlıklara yönelmelerine yol açmaktadır. Böylelikle devlet hem KDV yönünden hem de beyan dışı bırakılan gelirlerden dolayı gelir ve kurumlar vergisi yönünden kayba uğramaktadır.

KDV oranlarındaki adaletsizlik ve dengesizlikte başta tüketiciler olmak üzere tüm KDV yüklenicilerini başka yollara başvurmaya yöneltmektedir. Örneğin sadece belli ve çok az bir kesimin aldığı zümrüt, elmas, yakut gibi ziynet eşyalarından hiç KDV alınmazken, halkın büyük bir çoğunluğu tarafından yoğun kullanılan ve tüketilen temel bazı mallarda KDV'nin hala % 18 veya % 8 olması tüketicilerin çeşitli pazarlıklar içine girmesine ve vergiye karşı olumsuzluk duymalarına neden olmaktadır.

Bazı ürünlerdeki KDV oranlarındaki dengesizlik, haksızlık ve adaletsizlikler bir an önce önlenmelidir. Böylelikle vergi hasılatında daha fazla artış sağlanabilecektir.


 *         SMMM

[1]     Bakanlar Kurulu'nun, 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararı.

[2]     Bakanlar Kurulu'nun, 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararı.

[3]     08.02.2008 tarih ve 26781 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[4]    08.02.2008 tarih ve 26781 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.