Background Image

PRATİK BİLGİLER

İşlerimizi kolaylaştıracak bilgiler

Asgari Ücret-Yemek Yardımı (2017)

Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2016 - 31.12.2016):

 

Not: Asgari geçim indirimi Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir.

 
   

Bekar / AGİ ‘li / SGK Borcu olan işyerleri için;

Brüt Ücret

1.777,50

Net Ücret

1.404,06

 

 

SSK'ya Ödenmesi Gereken

666,57

 

 

SSK İşçi Payı

248,85

SSK İşveren Payı

364,39

SSK İşsizlik Sigortası İşçi Payı

17,78

SSK İşsizlik Sigortası İşveren Payı

35,55

5510 S.K. Kaynaklanan indirim

- 0,00

6111 S.K. Kaynaklanan indirim

- 0,00

 

 

Vergi Dairesine Ödenmesi Gereken

106,81

 

 

Gelir Vergisi

93,32

Damga Vergisi

13,49

 

 

Toplam SSK + Vergi

773,38

 

 

Toplam İşçi Maliyeti

2.177,44

 

 

Bekar / AGİ ‘li / SGK Borcu olmayan işyerleri için;

Brüt Ücret

1.777,50

Net Ücret

1.404,06

 

 

SSK'ya Ödenmesi Gereken

577,69

 

 

SSK İşçi Payı

248,85

SSK İşveren Payı

364,39

SSK İşsizlik Sigortası İşçi Payı

17,78

SSK İşsizlik Sigortası İşveren Payı

35,55

5510 S.K. Kaynaklanan indirim

- 88,88

6111 S.K. Kaynaklanan indirim

- 0,00

 

 

Vergi Dairesine Ödenmesi Gereken

106,81

 

 

Gelir Vergisi

93,32

Damga Vergisi

13,49

 

 

Toplam SSK + Vergi

684,50

 

 

Toplam İşçi Maliyeti

2.088,56

 

Bekar / AGİ ‘li / SGK Borcu olmayan ve 6111/6645 den faydalanan işyerleri için;

Brüt Ücret

1.777,50

Net Ücret

1.404,06

 

 

SSK'ya Ödenmesi Gereken

302,18

 

 

SSK İşçi Payı

248,85

SSK İşveren Payı

364,39

SSK İşsizlik Sigortası İşçi Payı

17,78

SSK İşsizlik Sigortası İşveren Payı

35,55

5510 S.K. Kaynaklanan indirim

- 88,88

6111/6645 S.K. Kaynaklanan indirim

- 275,51

 

 

Vergi Dairesine Ödenmesi Gereken

106,81

 

 

Gelir Vergisi

93,32

Damga Vergisi

13,49

 

 

Toplam SSK + Vergi

408,99

 

 

Toplam İşçi Maliyeti

1.813,05

Asgari Ücret             (01.01.2017-31.12.2017) 

1.777,50

Asgari Ücret             (01.01.2016-31.12.2016)  

1.647,00
 
 
 

Asgari Ücret             (01.07.2015-31.12.2015) 

1.273,50

Asgari Ücret             (01.01.2015-30.06.2015)  

1.201,50
 
 
Asgari Ücret              (01.07.2014-31.12.2014)  
1.134,00

Asgari Ücret             (01.01.2014-30.06.2014)  

1.071,00
 
 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013)

1.021,50

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2013-30.06.2013)

978,60
 
 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012-31.12.2012)  

940,50

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012-30.06.2012)  

886,50
 
 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2011-31.12.2011)

837,00

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2011-30.06.2011)

796,50
 
 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2010-31.12.2010)

760,50

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2010-30.06.2010)  

729,00
 
 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2009-31.12.2009)  

693,00

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2009-30.06.2009)

666,00
 
 

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2008-31.12.2008)  

638,70

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2008-30.06.2008)  

608,40
 

Ücret bordrosu:

Madde 238- İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ( Ücret bordrosu ) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret* üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.

Ücret bordrolarında en az aşağıdaki malumat yazılır.

1- Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü ( Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir);
2- Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;
3- Birim ücreti ( Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);
4- Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;
5- Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı:

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlayıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.
İş verenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.

  

VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ

Yıllar
İstisna Tutarları
2017
14,00 TL
2016
13,70 TL
2015
13,00 TL
2014
12,00 TL
2013
12,00 TL
2012
11,70 TL
2011
10,70 TL
2010
10,00 TL
2009
10,00 TL
2008
9,00 TL
2007
8,80 TL