Background Image

PRATİK BİLGİLER

İşlerimizi kolaylaştıracak bilgiler

Defter Tutma Hadleri (2018)


BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(V.U.K. MADDE:177)
BENDİ 2014 2015 2016 2017
YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI 150.000.- TL 160.000.- TL 168.000.- TL 170.000.- TL
YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI 200.000.- TL 220.000.- TL 230.000.- TL 230.000.- TL
HİZMET G.SAFİ HASILAT 80.000.- TL 88.000.- TL 90.000.- TL 90.000.- TL
1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE 150.000.- TL 160.000.- TL 168.000.- TL 170.000.- TL
HASILATININ BEŞ KATI İLE YILLIK        
SATIŞ TUTARININ TOPLAMI        
NOT : TABLODA BELİRTİLEN RAKAMLARIN ALTINDA KALANLAR İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAR. İSTEYEN MÜKELLEFLER BU MİKTARLARA BAĞLI KALMAKSIZIN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER. YILLIK HASILATLARI %20 'NİN ALTINDA AZALIŞ GÖSTEREN VEYA ARKA ARKAYA ÜÇ YIL %20'E KADAR AZALIŞ GÖSTERENLER İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR.