Background Image

PRATİK BİLGİLER

İşlerimizi kolaylaştıracak bilgiler

Demirbaş-Fiş Düzenleme Sınırı (2018)

Demirbaş Sınırı 
 

V.U.K.'nun 313. maddesi uyarınca peştemallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.000,00 TL  olarak belirlenmiştir.


- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2016)...: 900 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2015)...: 880 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2014)...: 800 TL
- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2013)...: 800 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2012)...: 770 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2011)...: 700 TL

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2010)...: 680 TL


 

V.U.K.'nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.00,00 TL' ye yükseltilmiştir. 

 

YILLAR İTİBARİYLE FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI


Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2016'dan itibaren)...: 900 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2015'den itibaren)...: 880 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2013'den itibaren)...: 800 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2012'den itibaren)...: 770 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2011'dan itibaren)...: 700 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2010'dan itibaren)...: 680 TL

Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (1.1.2009'den itibaren)...: 670 TL