Blog

Makaleler

Ödenen Bağ-kur primleri Geçici Vergide dikkate alınır mı?


Elektronik Tebligat adresleri MERSİS ten alınabilecektir.


Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri (Halk Otobüslerinde) Kdv oranı % 1,5 oldu.


1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Değişiklik


Nevi Değişikliği-Devir-İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi


Elektronik Tebligatta yeni dönem.


Değersiz & Vazgeçilen Alacaklarda Özellik Arz Eden İki Durum


Stoktaki emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının gider yazılması veya maliyete eklenmesi Hk.


Transit ticaret yapan yabancı firmalara verilen hizmetin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.


Ekonomik Krizde Şirketler İçin Hayat Kurtaracak 10 Strateji


31.12.2011 tarihinde kullanılacak kurlara ilişkin Tebliğ.


Telif Kazançları İstisnasında Eser Sahiplerinin Sorumlulukları


Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Uygulamasında yaş şartı


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği – Seri No:500


Sanayi Sicil Belgesi sahipleri için getirilen AFTA son gün 1 Temmuz 2018.


İşyerinin Yenilenen Dekorasyon Bedeli İçin Amortisman Ayrılıp Ayrılmayacağı


Faydalı ömrü bir yıldan kısa olan ve her yıl yapılan tadilat harcamalarının doğrudan gider olarak yazılıp yazılamayacağı hk.


2018 SGK Asgari Ücret Destek Tutarları


Otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketin helikopterine ilişkin gider, amortismanlar ve KDV.


Eşe ödenen ücretin gider yazılıp yazılamayacağı ile eş için ödenen SGK primleri, vergi tutarlarının gelir vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği.