Background Image

HESAPLAMALAR

Çeşitli Hesaplama Araçları.

 • Net Ücret - Brüt Ücret Hesaplama

  SGK işçi Payı % 14
  SGK İşsizlik Sigortası işçi Payı % 1
  Gelir Vergisi % 15 - % 35
  Damga Vergisi % 07.59


  Hesaplama İçin Tıklayınız...
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Birlikte Hesaplama

  Kıdem tazminatı, "işveren tarafından işten çıkarılan" işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.
  Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
  Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.
  Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
  Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.
  Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazmınatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

  Hesaplama İçin Tıklayınız...
 • Kıdem Tazminatı Hesaplama

  Kıdem tazminatı, "işveren tarafından işten çıkarılan" işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.
  Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
  Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.
  Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
  Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

  Hesaplama İçin Tıklayınız...
 • İhbar Tazminati Hesaplama

  Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.
  Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
  Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta
  Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yila kadar sürmüş işçi için 6 hafta
  Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta


  Hesaplama İçin Tıklayınız...
 • Gelir Vergisi Hesaplama

  2017 Yılı için geçerli Gelir Vergisi Tarifesi.
  Vergi Mükellefleri için
  13.000 TL'ye kadar 0,15
  30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası 0,2
  70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, 0,27
  70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, 0,35
  Ücretliler için
  13.000 TL'ye kadar 0,15
  30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası 0,2
  Ücretlerde110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL)fazlası 0,27
  Ücretlerde110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL)fazlası 0,35


  Hesaplama İçin Tıklayınız...
 • Asgari Geçim İndirimi Hesaplama

  Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Asgarî geçim indirimi, Belirlenen bu tutarın % 15’idir.

  İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
  Hesaplama İçin Tıklayınız...
 • Yasal Vekalet Ücreti Hesaplama

  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

  İlk 35.000,00 TL için % 12
  Sonra gelen 45.000,00 TL için % 11
  Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8
  Sonra gelen 240.000,00 TL için % 6
  Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4
  Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3
  Sonra gelen 1.250.000,00 TL için; % 1,5
  3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1


  Hesaplama İçin Tıklayınız...
 • Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

  Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir.

  Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.
  Hesaplama İçin Tıklayınız...