GÜNCEL MAKALELER

Türk Vergi Hukukuna göre inşaat işleri; özel inşaat işleri ve taahhüt şeklindeki inşaat işleri olmak üzere sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Özel inşaat işleri, hangi amaçla olursa olsun, bir kişinin taahhüde dayanmaksızın, kendi nam ve hesabına inşaatları ifade etmektedir. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı karşılığı inşaat işleri de özel inşaat işleri kapsamındadır. Taahhüt şeklindeki inşaatlar ise başkasının nam ve hesabına yapılmaktadır. Bu husus, diğer ifadeyle işin kimin nam ve hesabına yapıldığı, özel inşaat işleri ile taahhüt şeklindeki inşaatları ayıran temel noktadır. Devamını oku... | 26.4.2018

Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Devamını oku... | 10.4.2018

Başta Katma Değer Vergisi olmak üzere çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 6 Nisan 2018 Tarihli ve 30383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Devamını oku... | 9.4.2018

Seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, aşağıdaki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. Seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıda belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40'ına kadar olan miktarı için bir ödeme yapılmamaktadır. %40'ını aşması halinde ise aşan kısmın %70'i ayrıca ödenmektedir. Devamını oku... | 2.4.2018

KDV iade işlemlerinde Özel Esaslar uygulamasına karşı açılan davalarda, mahkemece verilen yürütmenin durdurulması/iptal kararlarına göre yapılacak işlemler hakkında özelge Devamını oku... | 19.3.2018

Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da işyerinden ayrılabileceği ve kıdem tazminatına hak kazanabileceği; işçinin işyerinden ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir işyerinde çalışmak olmasının, kıdem tazminatına hak kazanamayacağı sonucunu doğurmayacağı hk. Devamını oku... | 19.3.2018

Tümünü Görüntüle
Background
image

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!