Ayrıca, bu kodu baştaki etiketinin hemen sonrasına yapıştırın:

GÜNCEL MAKALELER

01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu başlıyor. Tebliğdeki belirtilen gerçek ve tüzel kişiler, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Elektronik Tebligat adresi almak zorundadır. Devamını oku... | 10.12.2018

Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır. Borçlu tarafından özel karşılık hesabına alınan vazgeçilen alacakların zararla itfa edilmedikleri takdirde üçüncü yılın sonunda kâra ilave edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Devamını oku... | 12.11.2018

238 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin" B-Dönem Sonu Stoklarının Değerlemesi İle İlgili Hususlar" Başlıklı bölümünde, emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olduğu, stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise ilgili bulundukları yıllarda gider yazılmasının veya maliyete intikal ettirilmesinin mümkün bulunduğu açıklanmıştır. Devamını oku... | 11.11.2018

Türkiye üzerinden transit ticaret yapan yurt dışındaki firmalara Mersin Limanında vermiş olduğunuz gümrük müşavirliği hizmetinin Türkiye'de verilmesi ve hizmetten Türkiye'de faydalanılması nedeniyle hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu hizmetlerin genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Devamını oku... | 15.10.2018

Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Devamını oku... | 1.10.2018

2020′de global bir borç ve likidite krizi de bekleniyor. Türkiye’ nin ve Türk şirketlerinin 2019′da dünya genelinde söz konusu olacak parasal sıkılaştırma ve sonrasında gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkileyebilecek olumsuz gelişmelere hazır olması için çok ciddi yapısal tedbirler alması gerekiyor. Devamını oku... | 20.9.2018

Tümünü Görüntüle
Background
image

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!