GÜNCEL MAKALELER

KDV iade işlemlerinde Özel Esaslar uygulamasına karşı açılan davalarda, mahkemece verilen yürütmenin durdurulması/iptal kararlarına göre yapılacak işlemler hakkında özelge Devamını oku... | 19.3.2018

Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da işyerinden ayrılabileceği ve kıdem tazminatına hak kazanabileceği; işçinin işyerinden ayrılma sebebinin yaşlılık aylığını beklemek değil, başka bir işyerinde çalışmak olmasının, kıdem tazminatına hak kazanamayacağı sonucunu doğurmayacağı hk. Devamını oku... | 19.3.2018

Bölünme, şirket birleşmelerine nazaran daha az karşılaşılan bir uygulama olmakla birlikte muhtelif sebeplerle ticaret hayatında ihtiyaç duyulan bir işlemdir. Yasada sermaye şirketleri ile kooperatiflerin bölünmesine cevaz verilmiş, şahıs şirketleri bölünme kapsamı dışında tutulmuştur. Devamını oku... | 19.3.2018

Sözleşmeler ve düzeltme beyanları artık Ticaret Sicilinde imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler 3 ay içinde tescil edilmesi gerekecek. İmza beyanı ve defter tasdiki de ticaret sicilinde tasdik edilecek. Ticaret siciline bu işlemler için verilecek ücret en fazla 305,00 TL olacak. Devamını oku... | 14.3.2018

Bu Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Devamını oku... | 4.3.2018

Şirket kuruluşlarında önemli değişiklikler içeren 7099 Sayılı kanun kabul edildi. Devamını oku... | 4.3.2018

Tümünü Görüntüle
Background
image

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!