GÜNCEL MAKALELER

Esnaf ve sanatkâr faaliyeti kapsamında kalan iş yerinde üç kişinin çalışması halinde, 4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (ı) bendi uyarınca, bu iş yeri İş Kanununun kapsamının dışında kalmaktadır. Maddede üç işçi yerine “üç kişi”den söz edilmiştir. Bu ifade, iş yerinde bedeni gücünü ortaya koyan meslek ve sanat erbabını da kapsamaktadır. İşinde bedeni gücü ile çalışmakta olan esnaf dahil olmak üzere toplam çalışan sayısının üçü aşması durumunda iş yeri 4857 sayılı Kanuna tabi olacaktır. Devamını oku... | 14.6.2017

Gezici olarak ya da sabit bir yerde; ekonomik faaliyeti sermayesi ile beraber bedeni çalışmasına dayanan ve elde ettiği kazanç tacir ya da sanayici niteliğini kazandırmayacak kadar olan, basit usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olan ile vergiden muaf olan meslek ve sanat sahibi kimseler esnaf olarak adlandırılmaktadır. Devamını oku... | 14.6.2017

SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin SGK’ya fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek olup, yalnızca Aralık ayına ait sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceği, 5510 sayılı Kanun’un geçici 72. maddesine göre ertelenen Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı hk. Devamını oku... | 14.6.2017

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri, bir başka deyişle kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı edinmeleri gerekmektedir. Devamını oku... | 14.6.2017

İşçi işten ayrıldıktan sonra 10. gün sigortalılık niteliğini kaybetmektedir. İşçi işten ayrıldıktan sonraki ilk 9 günde sigortalılık niteliğini kaybetmemekte, hastalık ve analık hallerinde iş yerinde çalışırken sahip olduğu haklara sahip olmaktadır. İşten ayrılan işçi bu ilk 9 günlük sürede hastalanmasından veya analık halinden dolayı istirahat raporu alması durumunda, rapor tarihinden önceki 1 yıllık sürede 90 günlük hizmeti bildirilmiş olması halinde geçici iş göremezlik ödeneğine diğer bir deyişle rapor parası almaya hak kazanacaktır. Devamını oku... | 14.6.2017

KOBİ’lerin sahip olduğu söz konusu öneme bağlı olarak hükümetler ekonomik krizle karşılaştıklarında alınacak tedbirler açısından, öncelikle KOBİ’leri krizden çıkartarak, bunların sağlayacakları ivmeyle ülke ekonomisinin darboğazdan kurtulmasını ve gerekli sıçramayı yapmasını amaçlamışlardır. Bu amaçla geçmişte KOBİ’lere birçok kez, sicil afları, proje desteği, hibe, düşük faizli ve/veya uzun vadeli kredi, sigorta prim desteği, tecil-taksitlendirme gibi başta vergiler olmak üzere kamu alacaklarında ödeme kolaylıkları çeşitli vergisel teşvikler sağlanmıştır. Devamını oku... | 14.6.2017

Tümünü Görüntüle
Background
image

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!